Idén ünnepeljük meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatályba lépésének 10. évfordulóját. A hazai gyermekvédelem történetében áttörő jelentőséget nyert az elmúlt évtized. Ebből az alkalomból a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztálya kezdeményezésére a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (SZMI) Gyermekvédelmi Főosztálya közremĹąködésével egész éves rendezvénysorozat kerül megvalósításra, amely több különböző programból áll.

Elsőként ezek között az SZMM Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztálya kezdeményezésére szakmai érdekképviseletek és az SZMI Gyermekvédelmi Főosztálya szervezésében szakmai tanácskozásokra került sor. Az egyes tanácskozások célja, hogy az érintett szakterületekről meghívott szakemberek áttekintsék, értékeljék az eltelt időszakot, az ellátási területeken végbement változásokat, továbbá irányokat jelöljenek ki a jövőbeni feladatokat illetően.

A február 14.-én megrendezett szakmai tanácskozással indult a nyolc alkalomból álló rendezvénysorozat, melynek záró eseménye a 2007. március 9-én megrendezésre került „Bölcsődei ellátás a 10 éves Gyermekvédelmi törvény tükrében” címet viselő tanácskozás volt.

Valamennyi megrendezett tanácskozáson a szervező által felkért, a területen dolgozó szakemberek tartottak - az eddigi eredményeket, problémákat összegző, illetve a jövőt felvázoló - előadást. Minden tanácskozáson arra kérte az SZMM Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztálya a szakterület jelen levő képviselőit, hogy április hónap elejéig állítsanak össze, a szakterületük lehető legszélesebb körének bevonásával egy szakmai javaslatot, amely alapja lehet az idei évre tervezett jogszabály-módosítás előkészítésének.

A tanácskozások az alábbi időpontokban kerültek megrendezésre:

  1. Gyermekjóléti szolgáltatás: 2007. február 14.
  2. Gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülői ellátás: 2007. február 19.
  3. Családok átmeneti otthona: 2007. február 21.
  4. Gyermekotthoni ellátás: 2007. február 22.
  5. Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás: 2007. február 28.
  6. Családi napközi: 2007. március 1.
  7. Nevelőszülői ellátás: 2007. március 5.
  8. Bölcsődei ellátás: 2007. március 9.

Ugyancsak elkezdődött a „Gyermekeink védelmében” elnevezésĹą nyilvántartási rendszer adatlapjainak, - a „Macis lapok” használatára való felkészítés 7 régióban, melyhez elkészült új módszertani kézikönyv is. A képzések helyszíne 2007. február 20-án Győr, február 23-án Szeged, március 1-jén Pécs, március 6-án Miskolc, március 7-én Debrecen, március 8-án Budapest volt. A záró képzésre március 14-én, Székesfehérváron került sor. A 235/1997.(XII. 17.) Kormányrendeletben meghatározott, és 2007. április 1-jén hatályba lépett új nyilvántartási rendszer is fémjelzi a gyermekvédelmi rendszer egységét, a folyamatok egymásra épülését. A nyilvántartási rendszer végigkíséri a gyermeket az egész gondozási folyamaton, attól kezdve, hogy a gyermekjóléti alapellátás keretében családgondozásban részesül, az esetleges későbbi, súlyosabb, a gyermekvédelmi gondoskodás beavatkozási formáin – védelembe vétel, átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel – át egészen addig, hogy kikerül a gyermekvédelmi rendszerből. Az adatlapok végső soron összekötik és összefoglalják a gyermekkel kapcsolatos teljes gondozási folyamatot.

A „Gyermekeink védelmében” elnevezésĹą nyilvántartás tehát biztosítja a gyermek gondozásában a tervszerĹąséget, a partneri együttmĹąködést, a felelősség megosztását, továbbá lehetővé teszi a gyermekeket érintő döntések átlátható felülvizsgálatát.

A szakmai tanácskozások és képzések mellett az SZMM Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztály konferenciasorozatot is szervez a 10 éves évforduló megünneplésére, melynek nyitó rendezvénye a 2007. április 23-25-én megrendezésre kerülő „Hátrányos helyzet és a gyermekvédelem. 10 éves a Gyermekvédelmi Törvény” címĹą konferencia lesz. A háromnapos Országos Gyermekvédelmi Tanácskozás a 10 évvel korábban elfogadott Gyermekvédelmi törvény jubileumi méltatása mellett lehetőséget nyújt a hazai gyermekvédelem helyzetének átfogó elemzésére, a fiatal nemzedékek helyzetét jellemző kérdések áttekintésére.

A további helyszíneken (Budapest, Pécsvárad, Salgótarján, Balatonvilágos, Pécs, stb.) megrendezésre kerülő konferenciák témái érintik többek között a lakásotthonokat, a helyettes szülői ellátást, a gyermekek átmeneti gondozását, bölcsődéket, valamint a javítóintézeteket is. Mindehhez illeszkedne egy, a Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi Szövetség (MAGYISZ) által szervezendő nemzetközi gyermekvédelmi konferencia is, annak okán, hogy a magyar gyermekvédelmi törvény több környező ország számára is például szolgált, valamint egy pécsi tudományos konferencia is, ahol a gyermeki jogok érvényesülése lenne a fő téma.

Az idei, immár hagyományosan megrendezendő Országos Gyermekvédelmi Konferenciára 2007. június 7-8 –án Pécsváradon kerül sor, ahol a szakmai előadások érintik többek között a gyermekbántalmazást, a hazai örökbefogadás gyakorlatát, valamint a hatékony családterápiát.

A záró konferenciára 2007. november hónapban Budapesten kerül sor, ahol díjazásra kerülnek a jó gyakorlatok gyĹąjtését célzó gyermekvédelmi pályázat beérkezett pályamunkái, illetve értékeljük az egy éves rendezvénysorozaton elhangzott tapasztalatokat, információkat.

A rendezvénysorozathoz kapcsolódó konferenciák, szakmai tanácskozások megszervezésére bármely gyermekvédelemben érintett szolgáltató, szolgáltatás, fenntartó, szakmai érdekképviselet vállalkozhat, s ebben az esetben, ha az SZMI Gyermekvédelmi Főosztályán regisztrálja szándékát, használhatja a rendezvénysorozat címét és logóját a rendezvényén, s ezáltal csatlakozik a „10 éves a Gyermekvédelmi Törvény” elnevezésĹą egész éves programhoz.

Tervezzük továbbá, hogy a szakmai tanácskozások, konferenciák előadásait összegyĹąjtve közzétegyük lehetőségeink függvényében kiadvány formájában vagy elektronikus úton az SZMI honlapján, hogy a gyermekvédelem minden szereplője elérhesse ezeket a szakmai tartalmakat.

Az év folyamán kiírásra kerül egy jó gyakorlatok összegyĹąjtését célzó pályázat, amely kimondottan a Gyermekvédelmi törvény tízéves alkalmazása során kialakult, és a tapasztalatok által igazolt eljárásokat összegyĹąjtését; ezen tapasztalatok számára nyilvánosság biztosítását szeretné elérni; továbbá célja a jó gyakorlatok minél szélesebb körĹą elterjesztése a gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményekben; az öntevékeny szakmai mĹąhelyek kialakulásának segítése; a sokoldalú intézményi együttmĹąködés erősödése, és a szervezett horizontális módszertani tapasztalatcsere.

A pályázati kiírás megjelenése után a beadási határidő lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázók elkészíthessék pályamunkáikat, továbbá ebből következően pályázati konzultációra is lehetőséget tudunk biztosítani. A beérkezett pályázatok elbírálására az ősz folyamán, az eredményhirdetésre pedig a rendezvénysorozat novemberi záró konferenciáján kerül sor.

Mindezek reményeink szerint a tíz éves évforduló méltó megünneplését jelentik, valamint a felvázolják a továbblépés, a gyermekvédelem fejlesztésének irányát, ami lehetővé teszi, hogy még magasabb színvonalon tudjuk biztosítani a gyermekek jogainak és mindenek felett álló érdekének érvényesülését.

Gyermekvédelmi Főosztály